Succesgarantie

Met onze succesgarantie bent u verzekerd dat de vergoeding die u aan ons betaalt teruggestort
zal worden als de Belastingdienst de BTW teruggaaf niet honoreert. Hoe doen wij dit?

Na uw aanmelding controleren wij eerst of u voldoet aan alle voorwaarden van de Belastingdienst
voor een succesvolle BTW teruggaaf. Als u aan de voorwaarden voldoet bevestigen wij de
aanname van uw opdracht en sturen wij u de factuur voor de Solar BTW Service. De BTW op
onze factuur zullen wij eveneens voor u terugvorderen in de BTW aangifte.

De hoogte van het terug te vragen BTW-bedrag waar u op kunt rekenen is een optelsom van:
• De btw op uw factuur voor de aanschaf van de zonnepanelen;
• Plus de btw op uw factuur voor de installatie van de zonnepanelen;
• Plus de btw op onze factuur voor de Solar BTW Support indien de aanschaf/installatie van uw
  zonnepanelen vanaf 01-01-2016 is geweest.;
• Minus het toe te passen forfait.

Na ontvangst van de beschikking zullen wij controleren of deze overeenkomt met de ingediende
BTW aangifte. Als de Belastingdienst beslist om af te wijken van de ingediende BTW aangifte
zullen wij dit voor u onderzoeken. Indien nodig zullen wij een bezwaarschrift indienen bij de
belastinginspecteur. Als achteraf blijkt dat de Belastingdienst van mening is dat u geen recht
heeft op BTW teruggaaf wordt de factuur voor de Solar BTW Support door ons gecrediteerd en de
betaalde vergoeding teruggestort.

Aanmelden
 Solar BTW Service
   

                     BTW Service              Succesgarantie              Partnerprogramma